bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Strona główna strona główna 

Pliki do Pobrania
 Wniosek na utylizacę wyrobów zawierajacych azbest
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:05:40, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:08:39, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu działki
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:20:21, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:24:55, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:29:15, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:34:52, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o podłączenie się do gminnej sieci wodociągowej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:36:58, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek na zgłoszenie usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:40:23, wprowadzający: Edyta Gajek
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chotcza
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 14:25:25, wprowadzający: Edyta Gajek
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl