Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Raport o stanie gminy
Protokoły NIK i RIO
Wybory
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Powszechny Spis Rolny 2020
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pliki do Pobrania strona główna 

Pliki do Pobrania
 Wniosek na utylizacę wyrobów zawierajacych azbest
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:05:40, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:08:39, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu działki
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:20:21, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:24:55, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:29:15, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:34:52, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek o podłączenie się do gminnej sieci wodociągowej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:36:58, wprowadzający: Edyta Gajek
 Wniosek na zgłoszenie usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:40:23, wprowadzający: Edyta Gajek
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chotcza
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 14:25:25, wprowadzający: Edyta Gajek
wersja do druku