Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Raport o stanie gminy
Protokoły NIK i RIO
Wybory
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
° Sprawozdania finansowe jednostek gminy
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Powszechny Spis Rolny 2020
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 Uchwała Nr Ra. 207.2020Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:07:51, wprowadzający: Edyta Gajek
 Uchwała Nr Ra.134.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 10:16:13, wprowadzający: Edyta Gajek
Plan zamówień publicznych na rok 2020
 Pełna treść informacji (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2020-02-18 08:28:07, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała nr Ra. 41.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020
Data wprowadzenia informacji 2020-01-21 09:29:43, wprowadzający: Edyta Gajek
 Uchwała nr Ra. 40.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, przyjętej przez Radę Gminy Chotcza w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023
Data wprowadzenia informacji 2020-01-21 09:24:59, wprowadzający: Edyta Gajek
 Uchwała Nr Ra.373.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 08:08:22, wprowadzający: Edyta Gajek
 Uchwała Nr Ra. 372.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 08:02:12, wprowadzający: Edyta Gajek
 Uchwała Nr Ra. 270. 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Chotczy Informacji o przebiegu wykonywania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 08:19:22, wprowadzający: Edyta Gajek
Plan zamówień publicznych na rok 2019
 Pełna treść informacji (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2019-05-02 09:06:47, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.114.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2019 r w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 12:07:30, wprowadzający: Edyta Gajek
Uchwała nr Ra.34.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 stycznia 2019 r, w sprawie: opinii o planowanej
kwocie długu, przyjętej przez Gminę Chotcza w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2022
 Uchwała 34.2014
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 13:13:52 Informację zaktualizowano 2019-02-01 14:17:05, wprowadzający: Edyta Gajek
Uchwała nr Ra.33.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 stycznia 2019 r w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu planowanego
przez Gminę Chotcza w Uchwale Budżetowej na rok
2019.
 Uchwała 33.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 13:02:21 Informację zaktualizowano 2019-02-01 14:18:37, wprowadzający: Edyta Gajek
 Uchwała Nr Ra. 461.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:29:52 Informację zaktualizowano 2019-01-17 12:55:52, wprowadzający: Edyta Gajek
 Uchwała Nr Ra.460.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:25:41, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Uchwała Nr Ra.301.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018r. ws. opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Chotcza Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 14:39:17, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Plan zamówień publicznych 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 14:21:52, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.204.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy w sparwie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 08:38:22, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Uchwała Nr Ra.152.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 12:24:15, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Uchwała nr Ra.36.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. ws. opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Chotcza kwoty długu w latach objetych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2018-02-15 09:46:07, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Uchwała nr Ra.35.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. ws. opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-15 09:37:54, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Uchwała Nr Ra.437.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 15:12:28, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Uchwała Nr Ra.436.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. ws. opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Chotcza projekcie Ucwały Budżetowej na rok 2018.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 15:05:40 Informację zaktualizowano 2017-12-18 08:51:01, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Uchwała Nr Ra.357.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-27 08:59:15 Informację zaktualizowano 2017-10-27 09:01:31, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Plan zamówień publicznych na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-08 13:25:56 Informację zaktualizowano 2017-06-08 13:27:07, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.135.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-04-20 12:50:19, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 11:43:01, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.364.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 11:40:02, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.420.2014 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 10:03:46, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.419.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 10:01:18, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.69.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 r. ws. opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Chotcza kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 13:27:59 Informację zaktualizowano 2014-02-10 13:30:41, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.66.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 roku ws. opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 13:23:31, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.375.2013 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2013-12-09 11:11:20, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Uchwała Nr Ra.374.2013 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
Data wprowadzenia informacji 2013-12-09 11:09:20, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Uchwała nr: Ra.414.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  uchwała nr: Ra.414.2011 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-27 13:58:09, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Uchwała nr: Ra.413.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 uchwała nr:Ra.413.2011 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały budżetowej na rok 2012 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-27 13:57:13, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 14:15:57, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 14:14:26, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Wykonanie budżetu za II kwartał 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-09-04 14:28:13, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
 Uchwała nr RIO-R/302/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 17 listopada 2008r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie budżetu na rok 2009.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 14:31:12, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2008
Data wprowadzenia informacji 2008-09-05 15:41:47, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-16 15:02:11, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-16 14:18:44, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
Uchwała I/69/2004 ws. uchwalenia planu budżetu na rok 2004 
 
Załącznik 1 do Uchwały I/69/2004 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 
Załącznik 2 do Uchwały I/69/2004 - Prognoza kwoty długu na lata 2004-2008
 
Załącznik 3 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 
Załącznik 4 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 
Załącznik 5 do Uchwały I/69/2004 - PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-05 13:14:57 Informację zaktualizowano 2004-03-05 13:16:37, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
wersja do druku