Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Raport o stanie gminy
Protokoły NIK i RIO
Wybory
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory Parlamentarne 2011
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Chotczy
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Powszechny Spis Rolny 2020
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory samorządowe 2014 strona główna 

Wybory samorządowe 2014
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o podziale województwa
mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich numerach i
granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 07:41:50, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Informacja Wójta Gminy Chotcza ws. wyznacvzonych
miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na
terenie Gminy Chotcza
 Pełna treść informacji (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 08:22:18, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza ws. informacji
o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 08:24:22, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Obwieszczenie Starosty powiatu lipskiego ws.
okręgów wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Powiatu Lipskiego w 2014 r.
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 08:28:45, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w
części A
 pełna treść wniosku (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-03 08:47:47, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Pisemna deklaracja zawierająca informacje
niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 pełna treść deklaracji (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-03 08:49:15, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chotczy
 Pełna treść informacji (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-03 08:50:30, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Chotczy
 Pełna treść informacji (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-03 08:51:24, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8
października 2014 r.
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 08:40:10, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chotczy
z dnia 15 października 2014 r. o
nieprzeprowadzeniu głosowania w okręgach
wyborczych
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 08:09:03, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza z dnia 15
października 2014 r.
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 09:23:38, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Chotczy
 pełna treść zawiadomienia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 15:20:36, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Uchwała Nr 3/2014 Gminnej komisji Wyborczej w
Chotczy z dnia 21 października 2014 r. ws.
przyznania numerów dla list kandydatów
komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w
Chotczy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
r.
 pełna treść uchwały (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 09:30:33, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z
dnia 21 października 2014 r, ws. powołania
Obwodowych Komisji Wyborczych
 pełna treść uchwały (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 09:31:49, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej w Chotczy
z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w
Chotczy
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 09:33:45, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej w Chotczy
z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych
kandydatach na Wójta Gminy Chotcza w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 09:38:01, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 Protokół Gminnej Komisji Wyborczej o wyniku głosowania na Wójta Gminy Chotcza
Data wprowadzenia informacji 2014-11-24 07:56:16, wprowadzający: Tomasz Fijoł
 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-24 07:57:53, wprowadzający: Tomasz Fijoł
wersja do druku