Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
sesje
wideosesja
Protokoły NIK i RIO
Wybory samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta RP 2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Chotczy
Wybory Samorządowe 2018
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia do 30 000 euro strona główna 

Zamówienia do 30 000 euro
Ogłoszenie wyników na zapytanie ofertowe na
wykonanie prac związanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości na terenie Gminy Chotcza w roku
2018.
 Pełna treść ogłoszenia (plik. pdf)
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 13:00:47, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych
z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości na terenie
Gminy Chotcza w roku 2018.
 Pełna treść ogłoszenia (plik. pdf)
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 10:20:31, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
Zapytanie cenowe na zadanie pn. „ Świadczenie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami terenu Gminy
Chotcza w 2018r. – usługi weterynaryjne”

Formularz ofertowy. pdf

 Zapytanie ofertowe (plik pdf.)
Data wprowadzenia informacji 2017-12-06 11:50:35, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości.

Formularz ofertowy. pdf

 Pełna treśc ogłoszenia (plik.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 10:35:24 Informację zaktualizowano 2017-10-31 08:32:10, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na
zadanie: "Usługa ochrony w formie monitorowania i
ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania
oraz wykonywanie konserwacji zainstalowanego
systemu alarmowego
 Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 13:03:41, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe dot.: Usługi ochrony w formie
monitorowania i ochrony obiektów w systemie
dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie
konserwacji zainstalowanego systemu alarmowania
 pełna treść zapytania z załącznikami (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 08:53:32, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe na wykonanie oszacowania
nieruchomości rolnej położonej w Chotczy -
Józefów, gm. Chotcza, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 727/2.
 Zapytanie ofertowe (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2017-07-06 10:05:17, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Pakowanie,
transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Chotcza w
roku 2017"
 Zapytanie ofertowe (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2017-01-12 13:07:27, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
Zapytanie cenowe na zadanie pn. „ Świadczenie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami terenu Gminy
Chotcza w 2017 r. – usługi weterynaryjne”

formularz ofertowy

zapytanie cenowe

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 10:04:01, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na: Zakup
i dostawę komputerów w ilości 15 szt. wraz z
monitorami, wyposażeniem, systemami operacyjnymi
oraz pakietami biurowymi dla Zespołu Szkół
Samorządowych w Chotczy
 Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2016-09-09 15:09:26, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputerów
dla Zespołu Szkół Samorządowych w Chotczy

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Specyfikacja zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-23 12:24:17, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na
zadanie: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla
Gminy Chotcza
 Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2016-06-06 13:20:02, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę urn
wyborczych dla Gminy Chotcza"

Zapytanie ofertowe

Załaczniki do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-20 14:00:10, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na
zadanie: Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Chotcza
 Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-02 13:28:44, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe na zadanie: Opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Chotcza

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-20 09:11:20, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonej w Chotczy Górnej,

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-29 11:02:54, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z
usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Chotcza
 Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2016-01-21 09:00:49, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie cenowe na zadanie pn." Świadczenie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami terenu Gminy
Chotcza w 2016 r. - usługi weterynaryjne"

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:22:29, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonej w Chotczy Dolnej, gm.
Chotcza

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-07 13:50:29, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na
zadanie: Rozgraniczenie nieruchomości drogowej
położonej w Tymienicy Nowej, gm. Chotcza
 Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 10:55:00, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości drogowej położonej w Tymienicy
Nowej, gm. Chotcza.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 09:39:39, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Zapytanie cenowe na zadanie pn. „ Świadczenie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami terenu Gminy
Chotcza w 2015 r. – usługi weterynaryjne”

formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie cenowe

Zestawienie usług

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 11:03:59, wprowadzający: Tomasz Fijoł
wersja do druku