Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
sesje
wideosesja
Protokoły NIK i RIO
Wybory samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta RP 2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Chotczy
Wybory Samorządowe 2018
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 08:40:25 Informację zaktualizowano 2018-04-30 09:06:22, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 08:19:38, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Realizacja Punktu Selektywej Zbiórki Odpadów Komunallnych (PSZOK) na działce o nr. ewid. 736/5 położonej w miejscowości Chotcza-Jozefów gm. Chotcza, pow. lipski woj. mazowieckie"
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 14:25:38, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:59:00, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:22:18, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Obwieszczenie z dnia 2 październik 2018r. o złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Instytut hodowlano - dydaktyczny"
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:26:25, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:28:38, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:32:01, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:33:35, wprowadzający: Justyna Gregorczyk

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.,.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 11:58:09, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy
Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 14:58:37, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja dot. uwag oraz wniosków złożonych w terminie przewidzianym do składania uwag i wniosków do raportu.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-07 12:14:14, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja dot. odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 14:16:44 Informację zaktualizowano 2018-11-13 14:25:52, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja dot. opinii z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipsku
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 14:22:15, wprowadzający: Justyna Gregorczyk

Opinia sanitarna nr 31/ZNS/2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: " Instytut hodowlano - dydaktyczny"

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 15:23:07 Informację zaktualizowano 2018-11-14 15:29:45, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:44:08, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja dot. uzgodnienia Raportu inwestycji pn. budowa "Instytutu hodowlano - dydaktycznego"
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:14:51, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
wersja do druku