Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Protokoły NIK i RIO
Wybory samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta RP 2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Chotczy
Wybory Samorządowe 2018
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt Gminy strona główna 

Wójt Gminy

Janusz Witczak
Wójt Gminy
Telefon: (48) 375-10-05,  0509642870
e-mail: ug@chotcza.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-27 12:00:00 Informację zaktualizowano 2006-01-10 13:14:09, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej

Kompetencje i zadania Wójta:

 1. jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 3. reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy
 4. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu  administracji publicznej
 5. wnioskuje w sprawie powołania i odwołania Skarbnika
 6. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 7. jest terenowym szefem obrony  cywilnej
 8. jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 9. nadzoruje realizacje budżetu
 10. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji
 11. składa jednoosobowo oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
 12. w przypadku nie cierpiącym zwłoki może wydawać w formie zarządzenia przepisy porządkowe. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy
 13. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:39:23, wprowadzający: Tomasz Fijoł
wersja do druku