Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Raport o stanie gminy
Protokoły NIK i RIO
Wybory
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Powszechny Spis Rolny 2020
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje
Zbiorcze zestawienie petycji za 2019 rok
 Pełna treść zestawienia (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 15:09:51, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Informacja

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Odpowiedź na petycję - Uchwała XX-104-20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 11:17:28, wprowadzający: Edyta Gajek
PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia

PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia (plik .pdf)

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 13:58:05, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 10:09:50, wprowadzający: Edyta Gajek
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej i odrębna Petycja Fundacji Rozwoju
Obrotu Bezgotówkowego

Treść petycji

Odpowiedź dotycząca płatności bezgotówkowej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 09:54:15, wprowadzający: Edyta Gajek
Petycja w interesie publicznym z dnia 26 sierpnia
2019 roku w sprawie wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów

Pełna treść petycji

Informacja

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Odpowiedź na petycję - Uchwała Nr XIV/68/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 11:46:36, wprowadzający: Edyta Gajek
Petycja z dnia 07.03.2019 r. do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Uchwała Nr 1/2019

 pełna treść petycji (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2019-03-13 14:36:05, wprowadzający: Tomasz Fijoł
Petycja z dnia 07.03.2019 r. do Przewodniczącego
Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr IX/41/19

 pełna treść petycji (plik .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2019-03-13 14:34:25, wprowadzający: Tomasz Fijoł
wersja do druku