Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Protokoły NIK i RIO
Wybory samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta RP 2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Chotczy
Wybory Samorządowe 2018
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 RODO strona główna 

RODO
 Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 10:22:21, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 13:52:29, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - należności za pobraną wodę
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 13:48:30, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - działalność gospodarcza
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 13:31:17, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - udostępnienie informacji publicznej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 12:19:25, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 12:07:36, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - wydanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych oraz rzeczowych na rzecz obrony
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 11:41:39, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - ustalenie warunków zabudowy
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 11:36:25, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz wysłanie wezwań do kwalifikacji wojskowej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 11:32:19, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - wydanie decyzji na prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogami w pasie drogowym
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 11:17:24, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 11:11:11, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - nadawanie przydziałów do formacji
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 11:05:29, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie ustalenia podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 13:27:47, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 13:17:19, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - postępowanie podatkowe w sprawie udzielenia ulgi
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 13:08:25, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie określenia oraz ustalenia podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 13:05:05, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:52:09, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - wycinka drzew na działce rolnej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:49:01, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - rozgraniczenie i podziały nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:36:55, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - odpady komunalne
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:33:47, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego fakt niezalegania bądź stwierdzającego stan zaległości
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:04:32, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie ustalnia podatku leśnego
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 11:57:25, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 11:40:23, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - decyzje środowiskowe
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 11:32:47, wprowadzający: Edyta Gajek
 Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 11:30:37, wprowadzający: Edyta Gajek
wersja do druku