Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Protokoły NIK i RIO
Wybory samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta RP 2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Chotczy
Wybory Samorządowe 2018
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skarbnik Gminy strona główna 

Skarbnik Gminy
 

Elżbieta Mróz
Skarbnik Gminy
Telefon: (48) 375-10-32 w.18
e-mail: skarbnik@chotcza.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-03-26 12:22:00 Informację zaktualizowano 2019-09-10 11:48:35, wprowadzający: Edyta Gajek

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:

  1. nadzoruje realizację budżetu
  2. przekazuje pracownikom wytyczne do opracowania niezbędnych  informacji związanych z projektem planu budżetowego
  3. współpracuje przy opracowaniu projektu  budżetu
  4. dokonuje analizy budżetu i na bieżąco       informuje Wójta o jego realizacji
  5. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych
  6. zapewnia ochronę mienia komunalnego
  7. informuje Radę Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która  taką sytuację mogła spowodować
  8. sprawuje nadzór nad pracą referatu finansowo-księgowego
  9. realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej
  10. wykonuje zadania i obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U.Nr 40, poz. 174 z póżn zmianami).
 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:40:34 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:17:29, wprowadzający: Edyta Gajek
wersja do druku