Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Raport o stanie gminy
Protokoły NIK i RIO
Wybory
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Powszechny Spis Rolny 2020
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sekretarz Gminy strona główna 

Sekretarz Gminy
 

Mirosława Byzdra
Sekretarz Gminy
Telefon: (48) 375-10-32 w.12

Email: sekretarz@chotcza.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-03-26 12:20:00 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:16:00, wprowadzający: Edyta Gajek

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

 1. wykonuje w imieniu Wójta funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy
  • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby
  • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie
  • prowadzi sprawy kadrowe
  • opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk
  • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych
  • prowadzi sprawy osobowe kierowników jednostek organizacyjnych
  • prowadzi kontrolę wewnętrzną  Urzędu
  • dba o podnoszenie  kwalifikacji pracowników
  • dba o wygląd budynku Urzędu i otoczenia
  • wykonuje obowiązki w sprawach udzielonego pełnomocnictwa Wójta
 2. współpracuje z Radą Gminy i nadzoruje pracę pracownika ds. obsługi rady
 3. prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli
 4. współpracuje z sąsiednimi gminami
 5. nadzoruje pracę jednostek oświatowych oraz biblioteki
 6. jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, do Sejmu i Senatu, Prezydenckich oraz referendum
 7. dba o prowadzenie archiwum zakładowego
 8. deleguje pracowników Urzędu
 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:40:05 Informację zaktualizowano 2019-09-19 13:32:41, wprowadzający: Edyta Gajek
wersja do druku