bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Budżet strona główna 

Budżet

 
Plan zamówień publicznych na rok 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:25:56 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:07.
 
Uchwała Nr Ra.135.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:50:19 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:07.
 
Uchwała Nr Ra.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:43:01 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:07.
 
Uchwała Nr Ra.364.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:40:02 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:07.
 
Uchwała Nr Ra.420.2014 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:03:46 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:07.
 
Uchwała Nr Ra.419.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:01:18 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:07.
 
Uchwała Nr Ra.69.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 r. ws. opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Chotcza kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:27:59 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Uchwała Nr Ra.66.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 roku ws. opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:23:31 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Uchwała Nr Ra.375.2013 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:11:20 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Uchwała Nr Ra.374.2013 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:09:20 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
Uchwała nr: Ra.414.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 
uchwała nr: Ra.414.2011 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:58:09 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
Uchwała nr: Ra.413.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 
uchwała nr:Ra.413.2011 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały budżetowej na rok 2012 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:57:13 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-05-06 14:15:57 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2009 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-05-06 14:14:26 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Wykonanie budżetu za II kwartał 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:28:13 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Uchwała nr RIO-R/302/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 17 listopada 2008r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie budżetu na rok 2009.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-08 14:31:12 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-09-05 15:41:47 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-05-16 15:02:11 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2007r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-05-16 14:18:44 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
Uchwała I/69/2004 ws. uchwalenia planu budżetu na rok 2004 
 
Załącznik 1 do Uchwały I/69/2004 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 
Załącznik 2 do Uchwały I/69/2004 - Prognoza kwoty długu na lata 2004-2008
 
Załącznik 3 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 
Załącznik 4 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 
Załącznik 5 do Uchwały I/69/2004 - PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 13:14:57 | Data modyfikacji: 2004-03-05 13:16:37.
Data wprowadzenia: 2004-03-05 13:14:57
Data modyfikacji: 2004-03-05 13:16:37
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl