bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
strona główna 

Wybory samorządowe 2014
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o podziale województwa
mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich numerach i
granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-09-08 07:41:50.
Informacja Wójta Gminy Chotcza ws. wyznacvzonych
miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na
terenie Gminy Chotcza
 Pełna treść informacji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-09-12 08:22:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza ws. informacji
o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-09-12 08:24:22.
Obwieszczenie Starosty powiatu lipskiego ws.
okręgów wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Powiatu Lipskiego w 2014 r.
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-09-12 08:28:45.
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w
części A
 pełna treść wniosku (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-03 08:47:47.
Pisemna deklaracja zawierająca informacje
niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 pełna treść deklaracji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-03 08:49:15.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chotczy
 Pełna treść informacji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-03 08:50:30.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Chotczy
 Pełna treść informacji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-03 08:51:24.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8
października 2014 r.
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-08 08:40:10.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chotczy
z dnia 15 października 2014 r. o
nieprzeprowadzeniu głosowania w okręgach
wyborczych
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-16 08:09:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza z dnia 15
października 2014 r.
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-20 09:23:38.
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Chotczy
 pełna treść zawiadomienia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-20 15:20:36.
Uchwała Nr 3/2014 Gminnej komisji Wyborczej w
Chotczy z dnia 21 października 2014 r. ws.
przyznania numerów dla list kandydatów
komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w
Chotczy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
r.
 pełna treść uchwały (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-29 09:30:33.
Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z
dnia 21 października 2014 r, ws. powołania
Obwodowych Komisji Wyborczych
 pełna treść uchwały (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-29 09:31:49.
Obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej w Chotczy
z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w
Chotczy
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-29 09:33:45.
Obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej w Chotczy
z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych
kandydatach na Wójta Gminy Chotcza w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 pełna treść obwieszczenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-29 09:38:01.
 Protokół Gminnej Komisji Wyborczej o wyniku głosowania na Wójta Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-11-24 07:56:16.
 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-11-24 07:57:53.
Data wprowadzenia: 2014-11-24 07:57:53
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl