bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
strona główna 

Ochrona środowiska
 Postanowienie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:40:25 | Data modyfikacji: 2018-04-30 09:06:22.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 08:19:38.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Realizacja Punktu Selektywej Zbiórki Odpadów Komunallnych (PSZOK) na działce o nr. ewid. 736/5 położonej w miejscowości Chotcza-Jozefów gm. Chotcza, pow. lipski woj. mazowieckie"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:25:38.
 Informacja

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:59:00.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:22:18.
 Obwieszczenie z dnia 2 październik 2018r. o złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Instytut hodowlano - dydaktyczny"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:26:25.
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Radomiu

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:28:38.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:32:01.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:33:35.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.,.pdf

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:58:09.
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 14:58:37.
 Informacja dot. uwag oraz wniosków złożonych w terminie przewidzianym do składania uwag i wniosków do raportu.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-07 12:14:14.
 Informacja dot. odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:16:44 | Data modyfikacji: 2018-11-13 14:25:52.
 Informacja dot. opinii z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipsku

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:22:15.

Opinia sanitarna nr 31/ZNS/2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: " Instytut hodowlano - dydaktyczny"

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-14 15:23:07 | Data modyfikacji: 2018-11-14 15:29:45.
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:44:08.
 Informacja dot. uzgodnienia Raportu inwestycji pn. budowa "Instytutu hodowlano - dydaktycznego"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:14:51.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:14:51
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl