bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Wybory Prezydenta RP 2015 strona główna 

pracownicy UG
Elżbieta Halina Wojtalik - Inspektor w Urzędzie
Gminy w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:05:45.
Katarzyna Agata Oleksiak - Z-ca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:35:05.
Elżbieta Mróz - Skarbnik Gminy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:37:40.
Mirosława Byzdra - Sekretarz Gminy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:42:29.
Janusz Witczak - Wójt Gminy Chotcza
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:45:22.
Krzysztof Śmietanka - Przewodniczący Rady Gminy
 oświadczenie majątkowe ( na koniec kadencji)

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:04:08.
Janusz Witczak - Wójt Gminy Chotcza
 oświadczenie majątkowe ( na koniec kadencji)

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:06:02.
Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:06:02
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl