bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Oświadczenia majątkowe > pracownicy UG strona główna 

pracownicy UG
Elżbieta Halina Wojtalik - Inspektor w Urzędzie
Gminy w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:05:45.
Katarzyna Agata Oleksiak - Z-ca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:35:05.
Elżbieta Mróz - Skarbnik Gminy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:37:40.
Mirosława Byzdra - Sekretarz Gminy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:42:29.
Janusz Witczak - Wójt Gminy Chotcza
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:45:22.

Zobacz:
   za 2003 rok
   za 2004 rok
   za 2005 rok
   za 2006 rok
   za 2007 rok
   za 2008 rok
   za 2009 rok
   2010
   za 2011 rok
   za 2012 rok
   za 2013 rok
   za 2014 rok
   za 2015 rok
   za 2016 rok
   za 2017 rok
Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:45:22
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl