Podatki i opłaty

 Uchwała Nr XV/60/2011 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:14:08.
 Uchwała Nr XV/61/2011 ws. ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:15:46.
 Uchwała Nr XV/62/2011 ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:18:53.
 Uchwała Nr XV/63/2011 ws. opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:19:38.
 Uchwała Nr XV/64/2011 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:24:05.
 Uchwała Nr XV/65/2011 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transpotrowych

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:25:11.
 Uchwała Nr XV/66/2011 ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:26:21.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:32:15.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:33:31.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:34:07.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:34:49.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:35:48.
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:36:52.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej ( ulg, umorzeń w zakresie podatków i opłat oraz odsetek).

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 09:04:43.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zwrot podatku akcyzowego

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 09:14:36 | Data modyfikacji: 2017-05-17 09:20:35.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej ( ulg, umorzeń w zakresie podatków i opłat oraz odsetek).

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-22 10:35:53.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zwrot podatku akcyzowego.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-22 10:43:32.
Data wprowadzenia: 2018-05-22 10:43:32
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk