Zagospodarowanie przestrzenne


Uchwała II/30/2002 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 10:38:58 | Data modyfikacji: 2004-01-16 10:43:16.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chotcza
 Studium - Wersja opisowa

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:15:50 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:27:22.
 Studium - Wersja graficzna

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:45:37 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:54:28.
Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:45:37
Data modyfikacji: 2017-09-28 09:54:28
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk