Budżet

 Uchwała Nr Ra. 461.2018 Składu Orzekającego egionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:29:52.
 Uchwała Nr Ra.460.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:25:41.
 Uchwała Nr Ra.301.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018r. ws. opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Chotcza Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:39:17.
 Plan zamówień publicznych 2018 rok

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:21:52.
 Uchwała Nr Ra.204.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy w sparwie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:38:22.
 Uchwała Nr Ra.152.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 12:24:15.
 Uchwała nr Ra.36.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. ws. opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Chotcza kwoty długu w latach objetych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 - 2022

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 09:46:07.
 Uchwała nr Ra.35.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. ws. opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 09:37:54.
 Uchwała Nr Ra.437.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-27 15:12:28.
 Uchwała Nr Ra.436.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. ws. opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Chotcza projekcie Ucwały Budżetowej na rok 2018.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-27 15:05:40 | Data modyfikacji: 2017-12-18 08:51:01.
 Uchwała Nr Ra.357.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2017 r.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:59:15 | Data modyfikacji: 2017-10-27 09:01:31.
 Plan zamówień publicznych na rok 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:25:56 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:07.
 Uchwała Nr Ra.135.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:50:19.
 Uchwała Nr Ra.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:43:01.
 Uchwała Nr Ra.364.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:40:02.
 Uchwała Nr Ra.420.2014 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:03:46.
 Uchwała Nr Ra.419.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:01:18.
 Uchwała Nr Ra.69.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 r. ws. opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Chotcza kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:27:59 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 Uchwała Nr Ra.66.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 roku ws. opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:23:31.
 Uchwała Nr Ra.375.2013 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:11:20.
 Uchwała Nr Ra.374.2013 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:09:20.
Uchwała nr: Ra.414.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  uchwała nr: Ra.414.2011 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:58:09.
Uchwała nr: Ra.413.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 uchwała nr:Ra.413.2011 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały budżetowej na rok 2012 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:57:13.
 Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-05-06 14:15:57.
 Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2009 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-05-06 14:14:26.
 Wykonanie budżetu za II kwartał 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:28:13.
 Uchwała nr RIO-R/302/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 17 listopada 2008r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie budżetu na rok 2009.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-08 14:31:12.
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-09-05 15:41:47.
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-05-16 15:02:11.
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2007r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-05-16 14:18:44.
Uchwała I/69/2004 ws. uchwalenia planu budżetu na rok 2004 
 
Załącznik 1 do Uchwały I/69/2004 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 
Załącznik 2 do Uchwały I/69/2004 - Prognoza kwoty długu na lata 2004-2008
 
Załącznik 3 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 
Załącznik 4 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 
Załącznik 5 do Uchwały I/69/2004 - PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 13:14:57 | Data modyfikacji: 2004-03-05 13:16:37.
Data wprowadzenia: 2004-03-05 13:14:57
Data modyfikacji: 2004-03-05 13:16:37
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej