Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie pt.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Nowa o dł. 750 mb
2017-04-12 10:46:52
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie pt.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kijanka o dł. 900 mb
2017-04-12 10:42:31
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Remont budynku OSP Chotcza do celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Chotcza - Józefów"
2017-04-11 11:43:05
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Nowa o dł. 750 mb"
2017-03-31 11:07:56
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kijanka o dł. 900 mb"
2017-03-31 10:59:53
  ...więcej

Remont budynku OSP Chotcza do celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Chotcza -Józefów
2017-03-27 09:56:24
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Nowa o dł. 750 mb
2017-03-16 12:02:33
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kijanka o dł. 900 mb
2017-03-16 11:51:54
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie pt.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza
2016-12-09 08:36:40
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-11-22 10:55:14
dot. zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza"  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych z terenu Gminy Chotcza.
2016-11-14 13:39:55
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 508 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb
2016-10-19 11:55:38
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 390 mb
2016-10-19 11:53:11
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Chotcza Górna - Gustawów o dł. 630 mb
2016-10-19 11:51:56
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Przebudowa drogi gminne Tymienica Stara - Jasieniec o dł. 700 mb
2016-10-19 11:49:56
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-10-14 10:40:58
dotyczy zadania: "Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 508 w miejscowości Jarentowskie Pole od km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb"  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-10-11 12:00:34
dotyczy zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 390 mb  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-10-11 11:58:16
dotyczy zadania: Przebudowa drogi gminnej Chotcza Górna - Gustawów o dł. 630 mb  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-10-11 11:47:13
dotyczy zadania: Przebudowa drogi gminnej Tymienica Stara - jasieniec o dł. 700 mb  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 508 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb
2016-09-29 13:45:40
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 367
poprzednie     następne