Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 390 mb
2016-10-19 11:53:11
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Chotcza Górna - Gustawów o dł. 630 mb
2016-10-19 11:51:56
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Przebudowa drogi gminne Tymienica Stara - Jasieniec o dł. 700 mb
2016-10-19 11:49:56
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-10-14 10:40:58
dotyczy zadania: "Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 508 w miejscowości Jarentowskie Pole od km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb"  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-10-11 12:00:34
dotyczy zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 390 mb  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-10-11 11:58:16
dotyczy zadania: Przebudowa drogi gminnej Chotcza Górna - Gustawów o dł. 630 mb  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2016-10-11 11:47:13
dotyczy zadania: Przebudowa drogi gminnej Tymienica Stara - jasieniec o dł. 700 mb  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 508 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb
2016-09-29 13:45:40
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 390 mb
2016-09-26 13:18:42
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Chotcza Górna - Gustawów o dł. 630 mb
2016-09-26 13:18:20
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Tymienica Stara - Jasieniec o dł. 700 mb
2016-09-26 13:17:59
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 671 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 1+400 o długości 1400 mb".
2016-08-18 13:36:51
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku postępowania na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Stara o dł. 630 mb
2016-07-28 11:14:11
  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 671 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 1+400 o długości 1400 mb.
2016-07-27 14:43:53
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Termomodernizacja budynku OSP w Tymienicy
2016-07-25 08:28:05
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Chotczy
2016-07-25 08:26:41
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie: Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Chotczy i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-07-13 09:10:45
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Stara o dł. 630 mb.
2016-06-30 12:03:57
  ...więcej

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Tymienicy
2016-06-23 13:39:10
  ...więcej

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Chotczy
2016-06-23 13:38:50
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 355
poprzednie     następne