Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie oszacowania
nieruchomości rolnej położonej w Chotczy -
Józefów, gm. Chotcza, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 727/2.
 
Zapytanie ofertowe (plik .pdf)

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:05:17.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Pakowanie,
transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Chotcza w
roku 2017"
 
Zapytanie ofertowe (plik .pdf)

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:07:27.
Zapytanie cenowe na zadanie pn. „ Świadczenie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami terenu Gminy
Chotcza w 2017 r. – usługi weterynaryjne”

formularz ofertowy

zapytanie cenowe

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:04:01.
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na: Zakup
i dostawę komputerów w ilości 15 szt. wraz z
monitorami, wyposażeniem, systemami operacyjnymi
oraz pakietami biurowymi dla Zespołu Szkół
Samorządowych w Chotczy
 
Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-09-09 15:09:26.
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputerów
dla Zespołu Szkół Samorządowych w Chotczy

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Specyfikacja zamówienia

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-08-23 12:24:17.
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na
zadanie: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla
Gminy Chotcza
 
Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:20:02.
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę urn
wyborczych dla Gminy Chotcza"

Zapytanie ofertowe

Załaczniki do zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-05-20 14:00:10.
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na
zadanie: Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Chotcza
 
Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-05-02 13:28:44.
Zapytanie ofertowe na zadanie: Opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Chotcza

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:11:20.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonej w Chotczy Górnej,

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-03-29 11:02:54.
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z
usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Chotcza
 
Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-01-21 09:00:49.
Zapytanie cenowe na zadanie pn." Świadczenie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami terenu Gminy
Chotcza w 2016 r. - usługi weterynaryjne"

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:22:29.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonej w Chotczy Dolnej, gm.
Chotcza

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:50:29.
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na
zadanie: Rozgraniczenie nieruchomości drogowej
położonej w Tymienicy Nowej, gm. Chotcza
 
Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:55:00.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości drogowej położonej w Tymienicy
Nowej, gm. Chotcza.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-03-12 09:39:39.
Zapytanie cenowe na zadanie pn. „ Świadczenie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami terenu Gminy
Chotcza w 2015 r. – usługi weterynaryjne”

formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie cenowe

Zestawienie usług

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-12-17 11:03:59.
Data wprowadzenia: 2014-12-17 11:03:59
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Chotcza
ul. Chotcza-Józefów 60
27-312 Chotcza
Burmistrz Miasta i Gminy
Janusz Witczak
Kontakt:
Tel: (+48 48) 375-10-19
Fax: (+48 48) 375-10-33
e-mail: ug@chotcza.pl