> za 2015 rok

za 2015 rok


Zobacz:
 pracownicy UG .  radni .  kierownicy jednostek . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Chotcza
ul. Chotcza-Józefów 60
27-312 Chotcza
Burmistrz Miasta i Gminy
Janusz Witczak
Kontakt:
Tel: (+48 48) 375-10-19
Fax: (+48 48) 375-10-33
e-mail: ug@chotcza.pl