pracownicy UG

Janusz Witczak - Wójt Gminy Chotcza

Wyjasnienie dot. oświadczenia majątkowego

 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:21:32 | Data modyfikacji: 2017-10-04 14:08:48.
Mirosława Byzdra - Sekretarz Gminy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:23:40.
Katarzyna Agata Oleksiak - Z-ca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:25:19.
Elżbieta Mróz - Skarbnik Gminy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:28:17 | Data modyfikacji: 2017-10-04 14:19:21.
Elżbieta Halina Wojtalik - Inspektor w Urzędzie
Gminy w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:31:20.

Zobacz:
 pracownicy UG .  radni .  kierownicy jednostek . 
Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:31:20
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk