kierownicy jednostek

Lidia Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 12:56:08.
Tomasz Sidor - Kierownik Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:16:12.
Patrycja Juszczyk - p. o. Kierownik Biblioteki
Publicznej w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:20:12.
Tomasz Fijoł - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chotczy
 oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:24:23.

Zobacz:
 pracownicy UG .  radni .  kierownicy jednostek . 
Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:24:23
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk