Petycje

Petycja w interesie publicznym z dnia 26 sierpnia
2019 roku w sprawie wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów

Pełna treść petycji

Informacja

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-29 11:46:36.
Petycja z dnia 07.03.2019 r. do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Uchwała Nr 1/2019

 pełna treść petycji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:36:05.
Petycja z dnia 07.03.2019 r. do Przewodniczącego
Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr IX/41/19

 pełna treść petycji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:34:25.
Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:34:25
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł