Petycje

PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia

PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia (plik .pdf)

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2020-03-25 13:58:05.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-03 10:09:50.
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej i odrębna Petycja Fundacji Rozwoju
Obrotu Bezgotówkowego

Treść petycji

Odpowiedź dotycząca płatności bezgotówkowej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-21 09:54:15.
Petycja w interesie publicznym z dnia 26 sierpnia
2019 roku w sprawie wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów

Pełna treść petycji

Informacja

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Odpowiedź na petycję - Uchwała Nr XIV/68/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-29 11:46:36.
Petycja z dnia 07.03.2019 r. do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Uchwała Nr 1/2019

 pełna treść petycji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:36:05.
Petycja z dnia 07.03.2019 r. do Przewodniczącego
Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr IX/41/19

 pełna treść petycji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:34:25.
Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:34:25
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł