2019 rok

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Chotczy

Zarządzenie Nr 87/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:47:16.
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania
Zastępcy Wójta Gminy Chotcza

Zarządzenie Nr 94/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:14:14.
Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 10 grudnia 2019 r w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na rok 2019 rok

Zarządzenie Nr 93/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:22:12.
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 10 grudnia 2019 r w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2019 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnienie ustawami

Zarządzenie Nr 92/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:16:27.
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 6 grudnia 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Chotcza na rok 2019 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi przepisami

Zarządzenie Nr 91/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 91/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:51:43.
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 6 grudnia 2019 r w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 90/2019

Zmiana w planie finansowym wg Zarządzenia Nr 90/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:48:01.
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 22 listopada 2019 r w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na 2019 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 89/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 89/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:43:41.
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 22 listopada 2019 r w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019

Zarządzenie Nr 88/2019

Zmiana w planie finansowym wg Zarządzenia Nr 88/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:39:43.
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2019 r w sprawie powołania
Komisji w celu przeprowadzenia naboru na
stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 86/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:35:59 | Data modyfikacji: 2019-12-12 14:36:13.
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2019 r w sprawie powołania
Komisji w celu przeprowadzenia naboru na
stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 85/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:33:24 | Data modyfikacji: 2019-12-12 14:37:24.
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2019 r w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 84/2019

Zmiana w planie finansowym wg Zarządzenia Nr 84/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:29:35.
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 15 listopada 2019 r w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rak 2019 oraz w planie finansowym
zadań administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 83/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2019

Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2019

Załacznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:31:52.
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 13 listopada 2019 r w sprawie powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Utworzenie nowej
pracowni językowej w szkole"

Zarządzenie Nr 82/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:28:40.
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 12 listopada 2019 r w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budzetu Gminy Chotcza na
rok 2019

Zarządzenie Nr 81/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:21:03.
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 12 listopada 2019 r w sprawie: przedstawienia
projektu Uchwały Budzetowej Gminy Chotcza na 2020
rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Zarządzenie Nr 80/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:16:18.
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 l;istopada 201 r w sprawie udzilenia
pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chotczy

Zarządzenie Nr 79/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:10:15.
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 31 paźdzernika 2019 r w sprawie zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 78/2019

Zmiana w planie finansowym wg Zarządzenia Nr 78/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:06:26.
ZArządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 31 psździernika 2019 r w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Chotcza na rok 2019 oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami

Zarządzenie Nr 77/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:59:10.
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 października 2019 w sprawie zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 76/2019

Zmiana w planie finansowym wg Zarządzenia Nr 76/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:53:14.
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 25 października 2019 r w sprawie powołania
Komisji ds "Wykonanie placu zabaw z elementami
siłowni zewnętrznej w miejscowości Siekierka
Nowa"

Zarządzenie Nr 75/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:35:07.
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 25 października 2019 r w sprawie powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Wykonanie placu zabaw
z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości
Kolonia Wola Solecka"

Zarządzenie Nr 74/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:32:45.
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 25 psździernika 2019 r w sprawie powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Wykonanie placu zabaw
z elementami siłowni zewnętrzej w miejscowosci
Chotcza Dolna"

Zarządzenie Nr 73/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:27:49.
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 25 października 2019 r w sprawie powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Wykonanie placu zabaw
z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości
Baranów"

Zarządzenie Nr 72/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:24:17.
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 10 października 2019 r w sprawie zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 71/2019

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2019

Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:19:25.
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 10 pażdziernika 2019 r w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Chotcza na rok 2019 oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami

Zarządzenie Nr 70/2019

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2019

Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2019

Załacznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:35:00.
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 pażdziernika 2019 r w sprawie ustalenia
dokumentacji opisującej przyjęte zasady
rachunkowości

Zarządzenie Nr 69/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2019

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69/2019

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 69/2019

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 69/2019

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 69/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:10:52.
Zarządzeni Nr 68/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 25 września 2019 r w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Chotczy

Zarządzenie Nr 68

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:08:37.
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 25 września 2019 r w sprawie powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Budowa otwartych
stref aktywności na terenie Gminy Chotcza"

Zarządzenie NR 67/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:06:43.
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Chotczy

Zarządzenie Nr 66/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:04:19.
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Chotczy

Zarządzenie Nr 64/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 12:50:52.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 19 września 2019 r. w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania ,,Remont drogi gminnej
Kojanka - Siekierka Stara o dł. 850 mb"

Zarządzenie Nr 63/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 12:48:47.
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 62/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 12:43:53 | Data modyfikacji: 2019-10-30 12:53:08.
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2019

Zarządzenie Nr 61/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 12:37:02.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 60/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 12:32:03.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 18 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy
Chotcza na rok 2019 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 59/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 12:18:45.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 6 września 2019 r. w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 58/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:56:23.
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 6 września 2019 r w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie wydatków budzetu Gminy Chotcza na
rok 2019

Zarządzenie Nr 57/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:52:37.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójt Gminy w Chotczy z
dnia 5 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 56/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:42:41.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 5 września 2019 r. w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 55/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:20:13.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania Remont budynku OSP w
Tymienicy

Zarządzenie Nr 54/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:14:21 | Data modyfikacji: 2019-10-30 11:15:47.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 53/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:06:23.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2019

Zarządzenie nr 52/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:57:11 | Data modyfikacji: 2019-10-30 11:03:51.
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie nr 51/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:32:51 | Data modyfikacji: 2019-10-30 11:03:39.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 29 lipca 2019 r w sprawie : wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie nr 50/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:24:12 | Data modyfikacji: 2019-10-30 11:03:29.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 29 lipca 2019 w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 49/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:16:38.
 Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:10:49 | Data modyfikacji: 2019-10-30 11:18:08.
Zrządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 28 czerwca 2019 w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 47/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:57:57.
Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie nr 46/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2019

Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 46/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:39:42.
Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chotczy do prowadzenia
postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego,
a także do wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania
informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2
ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci.
 Zarządzenie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:26:44 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:30:09.
 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:29:01.
 Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji gminnej do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:19:56.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 42/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:07:42 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:21:15.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Chotczaa z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Chotcza na
rok 2019

Zarządzenie Nr 41/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:00:33 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:21:25.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 40/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:26:10 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:21:53.
 Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach o świadczenia wychowawcze

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:23:28 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:22:19.
 Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranów o długości 840 mb

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:33:24 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:22:37.
 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gniazdków o długości 266 mb

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:29:45 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:22:49.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 24 maja 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Chotcza na rok 2019 oraz w planie finansowanym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 32/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 11:10:43 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:08:01.
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 24 maja 2019 w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 33/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:28:46.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji ds. pomiaru zużycia paliwa w samochodzie
OPEL VIVARO

Zarządzenie Nr 30/2019

Protokół

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:16:28.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji ds. pomiaru zużycia paliwa w samochodzie
SKODA SUPER

Zarządzenie Nr 29/2019

Protokół

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:10:37.
 Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 20 maja 2019 r w sprawie powołania Komisji ds.odbioru zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kijanka w Gminie Chotcza o długości 990 mb"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:04:39 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:25:19.
 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:16:35 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:25:05.
 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-29 15:01:16 | Data modyfikacji: 2019-05-31 11:21:43.
 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego naterenie gminy Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-26 07:01:22.
 Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 24 maja 2019 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Chotcza o

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:49:01.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 08 maja 2019 roku w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Krysysowego

Zarządzenie Nr 27/2019

Regulamin

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:59:12.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 2 maja 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Chotcza na rok 2019 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 26/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:43:47.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 25/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:30:48 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:25:34.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie nr 24/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:26:08 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:26:29.
 Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania "Termomodernizacja budynku OSP w Białobrzegach"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:09:12 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:14:24.
 Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk Partyzanckich w Chotczy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:30:38.
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 29 marca 2019 r w sprawie: wprowadzenia zmian
w planie finansowym zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie nr 21/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:22:08.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 29 marca 2019 w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 20/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:09:38.
 Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:05:49.
 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:56:53.
 Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:53:37.
 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: utworzenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:50:24.
 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk Partyzanckich w Chotczy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:40:12.
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2018 r.

Zarządzenie nr 14/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 20 marca 2019 r

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy w Chotczy Z dnia 20 marca 2019

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy w Chotczy Z dnia 25 marca 2019

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy w Chotczy Z dnia 25 marca 2019

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 25 marca 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:07:02.
 Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia składu komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chotcza w 2019 roku.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:01:46.
 Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne mieszkaniowego zasobu gminy Chotcza.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 12:37:50.
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk
Partyzanckich w Chotczy

Zarządzenie nr 11/2019

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 1 marca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 12:25:52.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 10/2019

Zmiana w planie finansowym dochodów w/g Zarządzenia Nr 10/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 28 lutego 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:55:43.
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 28 lutego 2019 r w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie nr 9/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 28 lutego 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 9/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 28 lutego 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:37:59 | Data modyfikacji: 2019-04-18 11:40:57.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 15 lutego 2019 w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 8/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 15 lutego 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 8/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 15 lutego 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:28:22.
 Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:23:45.
 Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Chotcza z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chotczy.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:20:47.
 Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Kierownika Biblioteki Publicznej w Chotczy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:15:17.
 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:07:26 | Data modyfikacji: 2019-06-28 09:26:12.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy w Chotczy Z
dnia 4 stycznia 2019 W sprawie: opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego

Zarzadzenie Nr 3/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 4 stycznia 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 4 stycznia 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:44:26.
 Zarządzenie 2/2019 Wójta Gminy Chotcza Z dnia 4 stycznia 2019 W sprawie udzielenia oraz rozliczenia zaliczek jednorazowych oraz stałych w Urzędzie Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:39:13.
 Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy w Chotczy Z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego i stałych zaliczek

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:33:46.
Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:33:46
Opublikowane przez: Edyta Gajek