„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Chotcza w latach 2021 - 2022”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Nowy wzór formularza ofertowego

Nowy wzór projektu umowy

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2020-08-18 11:43:20.

Zobacz:
 2023 rok . 
Data wprowadzenia: 2020-08-18 11:43:20
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł
« powrót