Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto
2022-01-11 10:26:17
  ...więcej

Witamy na platformie eZamawiający Gmina Chotcza
2021-02-25 08:40:45
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-09-22 12:31:32
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach 2021 - 2022”
2020-09-11 11:04:46
  ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach 2021 - 2022” - przetarg II
2020-09-03 13:09:52
  ...więcej

Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie pn.:„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach 2021 - 2022”
2020-09-03 10:52:02
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w lata 2021 - 2022”
2020-08-31 11:52:49
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie pn.: „Dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”
2020-08-20 13:24:25
  ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach 2021 - 2022”
2020-08-18 11:43:20
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. : „Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”
2020-07-31 13:54:09
  ...więcej

Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
2020-07-23 14:46:19
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-07-23 14:40:27
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:"Termomodernizacja budynku biurowo - mieszklanego w miejscowości Chotcza - Józefów"
2020-07-08 13:50:52
  ...więcej

Termomodernizacja budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości Chotcza - Józefów
2020-06-23 12:42:43
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku przetargu na zadanie pn.: "Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w msc. Siekierka Stara"
2020-05-12 11:44:30
  ...więcej

Informacja z otwarcia na zadanie pn.: "Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w msc. Siekiera Stara"
2020-05-05 10:50:32
  ...więcej

Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w msc. Siekierka Stara - przetarg nr 2
2020-04-20 10:49:57
  ...więcej

Unieważnienie zadania nr 2 w przetargu pn.: "Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Chotcza oraz budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w msc. Siekierka Stara"
2020-04-17 12:12:26
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku na zadanie Nr 1 w przetargu pn.: "Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Chotcza oraz budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w msc. Siekierka Stara"
2020-04-17 12:09:46
  ...więcej

Ogłoszenie wynik przetargu na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminne Nr 190110W w miejscowości Siekierka Nowa w km od 0+000 do 0+720"
2020-04-17 12:06:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 420
następne