Zbiorcze zestawienie petycji za 2020 rok

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:39:15.
Petycja dotycząca przekazania informacji do
podległych jednostek edukacyjnych

Treść petycji

Odpowiedź dotycząca petycji

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-18 08:58:56.
Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego

Treść petycji

Odpowiedź dotycząca petycji

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-12 14:27:20.
Petycja dotycząca ochrony danych osobowych

Treść petycji

Odpowiedź dotycząca treści petycji

Zawiadomienie o załatwieniu petycji - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-08 12:57:45.
Petycja - List otwarty - Alarm! STOP zabójczemu
GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce

Treść petycji

Uzupełnienie do petycji

Informacja

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Odpowiedź na petycję - Uchwała XXVI/131/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:05:12.
Petycja w sprawie budowy chlewni w Chotczy

Treść petycji

Zawiadomienie o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia

Informacja dotycząca petycji w sparwie Budowy chlewni w Chotczy - wnioskodawca

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Projekt uchwały - aktualizacja

Odpowiedź na petycję - Uchwała XXVI/132/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-20 14:29:08 | Data modyfikacji: 2021-10-20 11:25:04.
Petycja dotycząca masowych szczepień

Treść petycji

Informacja

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Odpowiedź na petycję - Uchwała XXVI/130/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-18 14:19:30 | Data modyfikacji: 2021-10-20 11:24:31.
Zbiorcze zestawienie petycji za 2019 rok
 Pełna treść zestawienia (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:09:51.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Informacja

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Odpowiedź na petycję - Uchwała XX-104-20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:17:28.
PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia

PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia (plik .pdf)

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2020-03-25 13:58:05.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-03 10:09:50.
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej i odrębna Petycja Fundacji Rozwoju
Obrotu Bezgotówkowego

Treść petycji

Odpowiedź dotycząca płatności bezgotówkowej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-21 09:54:15.
Petycja w interesie publicznym z dnia 26 sierpnia
2019 roku w sprawie wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów

Pełna treść petycji

Informacja

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Odpowiedź na petycję - Uchwała Nr XIV/68/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-29 11:46:36.
Petycja z dnia 07.03.2019 r. do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Uchwała Nr 1/2019

 pełna treść petycji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:36:05.
Petycja z dnia 07.03.2019 r. do Przewodniczącego
Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr IX/41/19

 pełna treść petycji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:34:25.
Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:34:25
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł