Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian w
regulaminie wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Chotczy

Zarządzenie Nr 101/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-20 10:49:20.
Zarządzenie Nr 100/21 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian w
planie finansowm Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 100/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-20 10:44:08.
Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
inwentaryzacji kasy

Zarządzenie Nr 99/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-20 10:39:15.
Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: planu
finansowego jedostki urzędu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 98/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-20 10:34:44 | Data modyfikacji: 2022-01-20 10:37:42.
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia
stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w
skład mieszkaniowego zasobu gminy Chotcza

Zarządzenie Nr 97/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-20 10:31:23.
Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia i
zatwierdzenia planu działania na rzecz poprawy
zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Chotcza
osobom ze szczególnymi potrzebami na 2022 rok

Zarządzenie Nr 96/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-20 10:25:07.
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie: ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Chotczy

Zarządzenie Nr 95/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 15:05:06.
Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2021 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 94/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 15:00:21 | Data modyfikacji: 2021-12-14 15:07:42.
Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 93/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:55:15.
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 25 listopada 2021r. w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 92/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:52:22.
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 22 listopada 2021r. w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 91/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:48:33.
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 22 listopada 2021r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2021 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 90/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:35:10.
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 89/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:31:04.
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: przedstawienia
projektu Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na
2022 rok

Zarządzenie Nr 88/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:26:30.
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 10 listopada 2021r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2021 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 87/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:43:09.
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Chotczy

Zarządzenie Nr 86/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:38:48.
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 29 października 2021r. w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 85/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:36:18.
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 29 października 2021r. w sprawie:
rozwiązania Gminnego Biura Spisoego powołanego
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021

Zarządzenie Nr 84/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:29:11.
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 27 października 2021r. w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Wykonanie siłowni
plenerowej w miejscowości Chotcza-Józefów"

Zarządzenie Nr 83/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:18:58.
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 27 października 2021 w sprawie: zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Chotczy

Zarządzenie Nr 82/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:07:48 | Data modyfikacji: 2021-11-12 13:11:47.
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 27 października 2021r. w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej Nr 190113W w miejscowości Baranów 480
mb"

Zarządzenie Nr 81/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:03:35.
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 26 października 2021 roku w sprawie:
powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 80/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 12:49:50.
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 25 października 2021r. w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 79/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 12:45:37.
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 25 października 2021r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Chotcza na rok 2021 oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami

Zarządzenie Nr 78/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 12:41:57 | Data modyfikacji: 2021-11-12 13:01:18.
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 14 października 2021r. w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Zakup oraz montaż
urządzeń klimatyzacji w Urzędzie Gminy w
Chotczy"

Zarządzenie Nr 77/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-12 12:37:05.
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 13 października 2021 r. w sprawie:
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z
organizacjami pozarządowymi działalności
pożytku publicznego w roku 2022"

Zarządzenie Nr 76/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:57:15.
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 1 października 2021 roku w sprawie: zmian w
regulaminie wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Chotczy

Zarządzenie Nr 75/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:45:45 | Data modyfikacji: 2021-10-14 07:45:23.
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 września 2021 w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 74/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:39:04.
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 28 września 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Wykonanie placu zabaw
z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości
Siekierka Stara"

Zarządzenie Nr 73/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:34:26.
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 28 września 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Wykonanie placu zabaw
z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości
Gustawów"

Zarządzenie Nr 72/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:30:54.
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 28 września 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Wykonanie placu zabaw
z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości
Niemieryczów"

Zarządzenie Nr 71/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:27:54.
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 28 września 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania ,,Wykonanie placu
zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w
miejscowości Zajączków"

Zarządzenie Nr 70/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:07:52 | Data modyfikacji: 2021-10-14 07:47:26.
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 21 września 2021 roku w sprawie:
zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony
informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Chotcza

Zarządzenie Nr 69/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 13:21:27.
Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 20 września 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Dostawa, montaż oraz
połączenie instalacji fotowoltaicznej na budynku
Urzędu Gminy"

Zarządzenie Nr 68/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 13:18:29.
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 7 września 2021 roku w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzeni Nr 67/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 13:13:20.
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 7 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2021 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 66/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 13:02:58.
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 7 września w 2021 roku w sprawie: odwołania
pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy
Chotcza

Zarządzenie Nr 65/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:56:39 | Data modyfikacji: 2021-10-01 13:10:32.
Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 6 września 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji i przyjęcia Regulaminu Konkursu STOP
COVID-19

Zarządzenie Nr 64/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:35:09 | Data modyfikacji: 2021-10-01 12:35:51.
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 6 września 2021 roku w sprawie: powołania
Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych w Urzędzie Gminy w Chotczy

Zarządzenie Nr 63/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:31:07.
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 3 września 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
stanu pogotowania przeciwpowodziowego na terenie
gminy Chotcza

Zarządzenie 62/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:27:13.
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie:
przedstawienia informacji o przebiegu wykonywania
budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji
wykonania planu finansowego instytucji kultury i
zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021
roku

Zarządzenie Nr 61/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:14:42 | Data modyfikacji: 2021-10-01 12:19:01.
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 21 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Chotcza na
rok 2021

Zarządzenie Nr 60/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:08:58.
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarądzenie Nr 59/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-01 09:16:30 | Data modyfikacji: 2021-09-01 09:17:11.
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowdzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Chotcza na
rok 2021

Zarządzenie Nr 58/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-01 09:13:01.
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 10 sierpnia 2021 roku w sparwie: udzielenia
oraz rozliczenia zaliczek jednorazowych oraz
stałych w Urzędzie Gminy Chotcza

Zarządzenie Nr 57/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-01 09:10:12 | Data modyfikacji: 2021-10-01 12:09:38.
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia
wysokości pogotowia kasowego i stałych zaliczek

Zarządzei Nr 56/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-01 09:07:22.
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmian w
planie finnsowm Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 55/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-01 09:02:18 | Data modyfikacji: 2021-09-01 09:03:13.
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 29 lipiec 2021 roku w sparwie: powołania
Komsji ds. odbioru zadania ,,Wykonywanie placu
zabaw z elemantami siłowni zewnętrznej w
miejscowości Tymienica Nowa"

Zarządzenie Nr 54/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-01 08:52:58.
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 26 lipiec 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania ,,Remont komina
dymowego w Publicznej Szkole Podstawowej w
Tyminicy Starej"

Zarządzenie Nr 53/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-01 08:46:00.
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 19 lipca 2021 w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 52/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-01 08:40:04.
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 lipca 2021 w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 51/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:50:55 | Data modyfikacji: 2021-07-16 12:54:23.
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2021 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 50/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:42:21 | Data modyfikacji: 2021-07-16 12:55:43.
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zrządzenie Nr 49/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:38:49.
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:31:53.
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 2 lipca 021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Tymienica Nowa o dł. 740
mb"

Zrządzenie Nr 47/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:23:20.
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Przebudwa drogi
gminnej w miejscowości Kolonia Wola Solecka o
dł. 890 mb"

Zarządzenie Nr 46/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:18:52.
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 45/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:14:50.
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 44/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:11:58.
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2021 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 43/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:08:39 | Data modyfikacji: 2021-07-16 13:11:00.
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie 42/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:00:44.
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy w Chotczy w
sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Chotcza na rok 2021 oraz
w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami

Zarządzenie Nr 41/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:57:14 | Data modyfikacji: 2021-07-16 13:11:49.
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 18 czerwca 2021 w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 40/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:49:49 | Data modyfikacji: 2021-07-16 13:13:04.
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia
składu komisji konkursowej rozstrzygającej
otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Chotcza w 2021 roku

Zarządzenie Nr 39/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:29:26.
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Remont drogi gminnej
w miejscowości Tymienica Nowa o dł. 680 mb"

Zarządzenie Nr 38/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:25:13.
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sparwie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej Nr 190102W w miejscowości Kijanka o dł.
105 mb"

Zarządzenie Nr 37/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:12:48 | Data modyfikacji: 2021-06-07 15:13:13.
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania
KOmisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
eminnej Nr 190105W w Baranowie o dł. 575 mb"

Zarządzenie Nr 36/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:09:34.
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Karolów o dł. 225 mb"

Zarządzenie Nr 35/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:06:44.
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej Nr 190104W w miejscowości Zajączków o
dł. 330 mb"

Zarządzenie Nr 34/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:03:03.
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania
Kmisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej Nr 190107W w miejscowosci Siekierka Stara
o dł. 140 mb"

Zarządzenie Nr 33/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:59:18.
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania
KOmisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Chotcza-Józefów o dł.
100 mb"

Zarządzenie Nr 32/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:54:59 | Data modyfikacji: 2021-06-07 14:59:40.
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Chotcza Dolna o dł. 660
mb"

Zarządzenie Nr 31/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:52:34.
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kolonia Wola Solecka o
dł. 980 mb"

Zarządzenie Nr 30/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:49:23.
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzanie Nr 29/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:37:17 | Data modyfikacji: 2021-05-11 09:37:40.
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzanie Nr 28/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:34:02.
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzanie Nr 27/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:30:56 | Data modyfikacji: 2021-05-11 09:31:23.
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Chotcza na rok 2021 oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administyracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 26/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:25:49.
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji ds. odbioru zadania ,,Zamontowanie
narciarza oraz huśtawki na placu zabaw w
miejscowości Kijanka"

Zarządzenie Nr 25/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:22:23.
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmian w
planie finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 24/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:18:09.
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Chotcza z
dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Chotcza
narok 2021

Zarządzenie Nr 23/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:14:54.
Zarządzanie Nr 22b/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie
Gminy Chotcza za 2020 rok

Zarządzenie Nr 22b/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:11:52.
Zarządzenie Nr 22a/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: szkolenia
pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej oraz Bibliotece Publicznej w Chotczy

Zarządzanie Nr 22a/2021

Instrukcja

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:03:49.
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 22/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 08:55:46 | Data modyfikacji: 2021-05-11 08:56:25.
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 18 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy
za 2021 rok

Zarządzenie Nr 21/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-11 08:46:40.
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 17 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 20/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 10:01:09.
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 19/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:57:59 | Data modyfikacji: 2021-03-30 09:59:54.
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 18/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:56:07.
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 17/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:54:30.
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:46:29.
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 12 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 15/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:44:09.
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 14/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:38:24.
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

arządzenie Nr 13/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:36:39.
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 12/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:22:45 | Data modyfikacji: 2021-03-30 09:23:09.
Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: zmian w planie
finansowym

Zarządzenie Nr 11/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:20:01.
Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 23 lutego 2021 w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 10/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-24 10:00:00.
Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Chotcza z dnia
23 lutego 2021r w sprawie : wprowadzenia zmian w
planie wydatków budżetu Gminy Chotcza na rok
2020 oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 9/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-24 09:56:17.
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia
składu komisji konkursowej rozstrzygającej
otwarte konkursy ofert na realizacje zadań
publicznych Gminy Chotcza w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 8/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-24 09:52:09.
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Chotcza z dnia
29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminy udzielania zamówień publicznych w
Urzędzie Gminy w Chotczy dla zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130 000,00 zł netto

Zarządzenie Nr 7/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-24 09:45:33.
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Chotcza z dnia
29 stycznia 2021 roku w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarneo do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 6/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-24 09:35:33.
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Chotcza z dnia
25 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2021

Zarządzenie Nr 5/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:41:56.
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 21 stycznia 2021 w sprawie: zmian w planie
finansowym Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 4/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:38:48 | Data modyfikacji: 2021-01-27 13:44:55.
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Chotcza z dnia
21 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Chotcza na
rok 2021

Zarządzenie Nr 3/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:35:37.
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy w Chotczy z
dnia 20 stycznia 2021 w sprawie: opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 2/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:43.
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Chotcza z dnia
8 stycznia 2021 roku w sprawie: rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 1/2021

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:28:39.
Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:28:39
Opublikowane przez: Edyta Gajek