Informacja z przeprowadzonych konsultacji
społecznych projektu ,, Rocznego Programu
Współpracy Gminy Chotcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Informacja

Informacja

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-03 12:20:22.

Zobacz:
 Analiza zagrożeń na terenie Gminy Chotcza . 
Data wprowadzenia: 2023-11-03 12:20:22
Opublikowane przez: Edyta Gajek
« powrót