Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2024-06-19 09:02:29
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie wyniku konkursu na zorganizowanie pikniku
2024-05-27 08:00:00
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie pikniku - wybieram marzenia nie uzaleznienia z okazji dnia dziecka z elementami profilaktykii
2024-04-30 13:16:56
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2024-04-24 11:20:00
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2024-03-19 07:57:59
  ...więcej

Wyniki otwartego konkursu z zakresu dowozu młodzieży niepełnosprawnej na WTZ w Lipsku
2024-02-27 14:54:28
  ...więcej

Wyniki otwartego konkursu z zakresu organizacji zajeć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chotcza
2024-02-27 14:42:46
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2024-02-20 13:25:06
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dowóz młodzieży niepełnosprawnej na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku
2024-01-24 08:32:45
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy
2024-01-24 08:30:27
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2024-01-23 09:48:35
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-12-06 10:09:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2023-12-04 13:36:50
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-11-23 14:11:13
  ...więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ,, Rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
2023-11-03 12:20:22
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-10-20 09:15:24
  ...więcej

Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Chotcza z dnia 9 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu
2023-10-10 07:54:28
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-09-26 09:38:01
  ...więcej

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2023-09-25 08:45:04
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-08-24 12:55:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 227
następne