Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Chotczy
2022-08-23 10:15:13
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2022-06-15 13:11:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Festyn dla dziecie "Aktywnie i kolorowo"
2022-06-01 12:12:46
  ...więcej

Informacje o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2022-05-25 13:20:54
  ...więcej

Informacje o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy
2022-05-16 11:14:27
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Festyn Dla Dzieci ,,Aktywnie i Kolorowo'
2022-05-09 15:10:44
  ...więcej

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2022-04-25 14:15:46
  ...więcej

Informacja dotycząca: zapytania ofertowego na zadanie z zakresu ,,Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chotcza w 2022 r.'
2022-04-20 12:39:17
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące"wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawiarających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Chotcza w roku 2022"
2022-04-01 13:31:22
  ...więcej

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2022-03-21 09:18:51
  ...więcej

Obwieszczenie o możliwości przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pt. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chotcza do roku 2030"
2022-03-17 14:09:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chotcza do 2030 roku"
2022-03-17 14:02:04
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2022-02-21 12:47:27
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dowóz młodzieży niepełnosprawnej na Warsztaty Terapii Zajeciowej w Lipsku w roku 2022
2022-02-10 13:42:02
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji zajeć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy
2022-02-10 13:32:59
  ...więcej

W dniu 27 stycznia 2022r. o godz. 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2022-01-21 09:00:18
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dowóz młodzieży niepełnosprawnej na Warszataty Terapii Zajęciowej w Lipsku
2022-01-12 12:54:22
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy
2022-01-12 12:48:38
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2021-12-27 08:48:25
  W dniu 30 grudnia 2021r. o godzinie 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy.   ...więcej

Odpowiedź Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryk Kowalczyk w sprawie protokołów szacowania szkód
2021-12-21 10:14:43
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 227
poprzednie     następne