bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > sesja 6 strona główna 
 Uchwała VI/97/2008 ws. zmian w budżecie na 2008 rok

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:05:18.
 Załącznik 1 do Uchwały VI/97/2008 - zmiany w planie dochodów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:06:07.
 Załącznik 2 do Uchwały VI/97/2008 - zmiany w planie wydatków

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:07:09 | Data modyfikacji: 2008-12-04 14:07:18.
 Załącznik 3 do Uchwały VI/97/2008 - zmiany w planie wydatków zadań zleconych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:08:30.
 Załącznik 4 do Uchwały VI/97/2008 - zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:08:55.
 Uchwała VI/98/2008 ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:11:33.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   2024 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:11:33
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl