bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > sesja 7 strona główna 
 Uchwała nr VII/99/2008 ws. zmian w budżecie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 09:59:19.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/99/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:00:08.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/99/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:00:32.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/99/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:00:53.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr VII/99/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:01:09.
 Uchwała nr VII/100/2008 ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2009 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:01:44.
 Uchwała nr VII/101/2008 ws. opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:02:06.
 Uchwała nr VII/102/2008 ws. ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:02:34.
 Uchwała nr VII/103/2008 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:03:03.
 Uchwała nr VII/104/2008 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:03:27.
 Uchwała nr VII/105/2008 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:03:57.
 Uchwała nr VII/106/2008 ws. wysokości stawki opłat za pobór wody

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:04:21.
 Załącznik do Uchwały nr VII/106/2008 - wysokość stawki opłat za pobór wody na terenie gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 11:33:10.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   2024 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2009-01-14 11:33:10
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl