bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 
 Uchwała Nr III/141/2009 ws. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności budżetowych gminy Chotcza z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organu do tego uprawnionego.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:09:05 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:16:46.
 Uchwała Nr III/142/2009 ws. zmian w budżecie na rok 2009.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:09:38 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:17:36.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/142/2009 - Plan dochodów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:10:44 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:18:26.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/142/2009 - Plan wydatków

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:11:18 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:18:57.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/142/2009 - Plan wydatków zadań zleconych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:11:48 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:20:03.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/142/2009 - Przychody i rozchody

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:12:09 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:20:42.
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/142/2009 - Plan wydatków inwestycyjnych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:12:27 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:21:21.
 Uchwała Nr III/143/2009 ws. przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:13:08 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:22:41.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/143/2009 - Regulamin korzystania z ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Chotczy

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:13:44 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:24:15.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   2024 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:13:44
Data modyfikacji: 2009-07-20 09:24:15
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl