bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > sesja 6 strona główna 
 Uchwała nr VI/22/2011 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:43:49.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/22/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:44:57.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/22/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:45:36.
 Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/22/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:46:01.
 Uchwała nr VI/23/2011 ws. wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:48:41.
 Uchwała nr VI/24/2011 ws. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków na utworzenie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:49:45.
 Uchwała nr VI/25/2011 ws. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Tymienica Stara na lata 2010 - 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:50:54.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/25/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:51:50.
 Uchwała nr VI/26/2011 ws. wyrażenia zgody na udostępnienie społeczności lokalnej terenu przeznaczonego pod realizację operacji pn. "Odnowa wsi Tymienica Stara"

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:53:13.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:53:13
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl