bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > Sesja 16 strona główna 
 Uchwała Nr XVI/67/2011 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:28:26.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/67/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:29:14.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/67/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:33:01.
 Uchwała Nr XVI/68/2011 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:30:41.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/68/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:31:44.
 Uchwała Nr XVI/69/2011 ws. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:34:54.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:34:54
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl