bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Pliki do Pobrania strona główna 
 Wniosek na utylizacę wyrobów zawierajacych azbest

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:05:40.
 Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu działki

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:20:21.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:24:55.
 Wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:29:15.
 Wniosek o podłączenie się do gminnej sieci wodociągowej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:36:58.
 Wniosek na zgłoszenie usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:40:23.
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:25:25.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Formularz informacji

Formularz informacji dotyczący sektora rolnego i sektora rybołóstwa

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-09-23 08:02:48 | Data modyfikacji: 2020-09-23 08:08:28.
Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Wniosek

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-17 09:48:57.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-24 10:57:02 | Data modyfikacji: 2022-01-24 11:00:46.
Data wprowadzenia: 2022-01-24 10:57:02
Data modyfikacji: 2022-01-24 11:00:46
Opublikowane przez: Edyta Gajek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl