bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > Sesja 29 strona główna 
 Uchwała Nr XXIX/113/2012 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:23:10.
 Załacznik Nr 1 do uchwały nr XXIX/113/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:24:33.
 Załacznik Nr 2 do uchwały nr XXIX/113/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:26:52.
 Uchwała Nr XXIX/114/2012ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:29:09.
 Uchwała Nr XXIX/115/2012 ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:30:37.
 Uchwała Nr XXIX/116/2012 ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:32:07.
 Uchwała Nr XXIX/117/2012 ws. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:33:10.
 Uchwała Nr XXIX/118/2012 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organiacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:35:47.
 Załacznik Nr 1 do uchwały nr XXIX/118/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:36:56.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:36:56
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl