bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Przetargi strona główna 
Przebudowa drogi gminnej Nr 190106W w
miejscowości Chotcza Górna w km od 0+000 do
0+880

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załaczniki do SIWZ

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:07:43.
Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:07:43
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl