bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > sesja 45 strona główna 
 Uchwała Nr L/178/2014 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:38:13.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/178/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:39:03.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr L/178/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:39:39.
 Załącznik Nr 3 do uchwały nr L/178/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:40:19.
 Załącznik Nr 4 do uchwały nr L/178/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:40:53.
 Uchwała Nr L/179/2014 ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:42:20.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/179/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:42:56.
 Uchwała Nr L/180/2014 ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznainia nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:55:58.
 Uchwała Nr L/181/2014 ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:59:31.
 Uchwała Nr l/182/2014 ws. wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z POKL

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:00:30.
 Uchwała Nr L/183/2014 ws. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:01:50.
 Uchwała Nr L/184/2014 ws. ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Chotcza, Rady Gminy Chotcza, Wójta Gminy Chotcza oraz zasad ich stosowania

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:03:02.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/184/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:03:38.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/184/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:04:16.
 Załącznik Nr 3 do uchwały nr L/184/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:05:05.
 Załącznik Nr 4 do uchwały nr L/184/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:05:44.
 Uchwała Nr L/185/2014 ws. przzyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia Sądu Rejonowego w lipsku

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:06:38.
 Uchwała Nr XLV/186/2014 ws. zawarcia umowy w zakresie przebudowy drogi powiatowej Gustawów - Kijanka

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:07:37.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:07:37
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl