bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > Sesja 19 strona główna 
 Uchwała Nr XIX/78/2016 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:19:24.
 Uchwała Nr XIX/79/2016 ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:24:17.
 Uchwała Nr XIX/80/2016 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy za rok 2015.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:31:03.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/80/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:38:01.
 Uchwała Nr XIX/81/2016 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:34:07.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/81/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:41:06.
 Uchwała Nr XIX/82/2016 ws. zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:47:14.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/82/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:48:20.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/82/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:49:26.
 Uchwała Nr XIX/83/2016 ws. przyjecia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 10:08:36.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/83/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 10:14:39.
 Uchwała Nr XIX/84/2016 ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 10:23:22.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/84/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 10:49:44.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/84/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 11:01:10.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2017-01-30 11:01:10
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl