bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > Sesja 45 strona główna 
 Uchwała Nr XLV/164/2018 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:51:26.
 Uchwała Nr XLV/165/2018 ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:56:02.
 Uchwała Nr XLV/166/2018 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego w SPZOZ Chotcza za 2017 rok

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:08:35.
 Uchwała Nr XLV/167/2018 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:10:57 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:17.
 Uchwaa Nr XLV/168/2018 ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:15:54.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/168/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:38:15.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/168/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:47:41.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/168/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:50:19.
 Uchwaa Nr XLV/169/2018 ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 11:00:28.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2018-09-04 11:00:28
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl