bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > Sesja 10 strona główna 
 Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019r w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:05:16.
Uchała NR X/50/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31
maja 2019 r. w sprawie przekazania projektu
regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Chotcza do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr X/50/19

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/50/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:41:15.
Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31
maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019 nr
III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała nr X/49/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/49/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/49/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/49/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:34:51.
 Uchwała Nr X/48/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:29:55.
 Uchwała Nr X/47/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:27:01.
 Uchwała Nr X/46/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego w SPZOZ Chotcza za 2018 rok

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:18:36.
 Uchwała Nr X/45/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:12:28.
 Uchwała Nr X/44/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:04:46.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   2024 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:04:46
Opublikowane przez: Edyta Gajek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl