bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > Sesja 14 strona główna 
Uchwała Nr XIV/62/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30
pażdziernika 2019 w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022

Uchwała Nr XIV/62/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIV/62/19 z dnia 2019-10-30

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIV/62/19 z dnia 2019-10-30

Objaśnienie do Uchwały nr XIV/62/2019 z dnia 30 października 201 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:39:13.
Uchwała Nr XIV/63/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30
października 2019 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019

Uchwała Nr XIV/63/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIV/63/19 Rady Gminy w Chotczy z 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIV/63/19 Rady Gminy w Chotczy z 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XIV/63/19 Rady Gminy w Chotczy z 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XIV/63/19 Rady Gminy w Chotczy z 30 października 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:57:41.
Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30
pażdziernika 2019 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2020 r.

Uchwała Nr XIV/64/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:15:56.
Uchwała Nr XIV/65/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30
października 2019 w sprawie: obniżenia średniej
drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego
na 2020

Uchwała Nr XIV/65/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:32:19 | Data modyfikacji: 2019-11-06 10:32:39.
Uchwała Nr XIV/66/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30
października 2019 w sprawie: określenia metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz
określenia stawki opłaty podwyższonej

Uchwała Nr XIV/66/19

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/66/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:22:28.
Uchwała Nr XIV/67/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30
października 2019 w sprawie: określenia rodzaju
świadczeń oraz warunków i sposobu ich
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Chotcza

Uchwała Nr XIV/67/19

Załącznik do Uchwały nr XIV/67/19 z dnia 2019-10-30

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIV/67/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:37:19.
Uchwała Nr XIV/68/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 października 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia
petycji dotyczącej wdrożenia w Gminie Chotcza
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała Nr XIV/68/19

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/68/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:49:10.

Zobacz:
 2002 rok .  2003 rok .  2004 rok .  2007 rok .  2008 rok  .  2009 rok .  2010 rok .  2011 rok .  2012 rok .  2013 rok .  2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok .  2018 rok .  2019 rok .  2020 rok .  2021 rok .  2022 rok .  2023 rok .  2024 rok .  nadal obowiązujące . 
Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:49:10
Opublikowane przez: Edyta Gajek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl