bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Budownictwo strona główna 
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-01-18 10:55:01.
Obwieszczenie - zawiadomienie o zabranym materiale
dowodowym

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-01-04 14:21:32.
Zawiadomienie o przekazaniu odwołania od Decyzji
Wójt Gminy Chotcza do SKO w Radomiu

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:23:30.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:14:57.
Zawiadomienie o przekazaniu odwołania od Decyzji
Wójta Gminy Chotcza do SKO

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-23 09:35:20.
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu odmownej
decyzji o warunkach zabudowy dla działek w
obrębie Chotcza-Józefów

BIP Urzędu Gminy

Własciciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-30 11:48:58.
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu odmownej
decyzji o warunkach zabudowy dla działek w
obrębie Gustawów

BIP Urzędu Gminy

Własciciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-26 13:14:23 | Data modyfikacji: 2023-10-26 13:17:08.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebraniu
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o
warunkach zabudowy oraz możliwości zapoznania
się z aktami sprawy na każdym etapie
postępowania

Własciciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji

BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-11 13:52:08.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebraniu
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o
warunkach zabudowy oraz możliwości zapoznania
się z aktami sprawy na każdym etapie
postępowania

Własciciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji

BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-11 10:20:20.
Postanowienie zmieniające termin uzgodnienia
braków materialno-prawnych firmy PCWO ENERGY
PROJEKT

Własciciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji

BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-27 11:48:32.
Postanowienie zmieniające termin uzgodnienia
braków materialno-prawnych firmy PCWO ENERGY
PROJEKT

Własciciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji

Bip Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-27 11:37:28.
Zawiadomienie o przekazaniu odwołania od decyzji
Wójta Gminy Chotcza do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu nr decyzji OA.6730.7.2022-
właściciele działek położonych w odległości
100 m od granicy terenu inwestycji

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-04-03 08:00:51 | Data modyfikacji: 2023-04-03 08:03:33.
Zawiadomienie o przekazaniu odwołania od decyzji
Wójta Gminy Chotcza do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu nr decyzji OA.6730.1.2023-
właściciele działek położonych w odległości
100 m od granicy terenu inwestycji

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-04-03 07:54:09 | Data modyfikacji: 2023-04-03 08:17:44.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy Gustawów

Zawiadomienie - BIP Urzędu Gminy

Zawiadomienie - właściciele działek

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-03-14 08:08:39.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy Chotcza-Józefów

Zawiadomienie - BIP Urzędu Gminy Chotcza

Zawiadomienie - właściciele działek

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-03-14 08:00:05.
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie
wydania warunków zabudowy w miejscowości
Gustawów

Właściciele działek położonych w odległosci 100 metrów od granic terenu inwestycji

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-23 11:13:03.
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie
wydania warunków zabudowy w miejscowości
Gustawów

BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-23 11:07:23.
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie
wydania warunków zabudowy w miejscowosci
Chotcza-Józefów

Właściciele działek położonych w odległosci 100 metrów od granic terenu inwestycji

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-23 10:59:36.
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie
wydania warunków zabudowy w miejscowosci
Chotcza-Józefów

BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-23 10:38:23.
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie
wydania warunków zabudowy w miejscowosci
Chotcza-Józefów

Obwieszczenie BIP Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-23 10:35:56.
BIP Urzędu Gminy Chotcza

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego działki 401, 402/1, 402/2 obręb Gustawów

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-03 13:27:43.
Właściciele działek położonych w odległości
100 m od granic terenu inwestycji poprzez
publiczne obwieszczenie,

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego działki 401, 402/1, 402/2 obręb Gustawów

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-03 13:07:25.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy polegającej na
budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
działce 320 w miejscowości Chotcza –
Józefów, gm. Chotcza

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-01 07:45:39 | Data modyfikacji: 2023-02-01 12:13:37.
Właściciele działek położonych w odległości
100 m od granic terenu inwestycji poprzez
publiczne obwieszczenie

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-01 07:37:48 | Data modyfikacji: 2023-02-01 12:10:25.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy polegającej na budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie
Gustawów

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-28 12:23:13.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-21 14:10:22.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania po
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej
"Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w
obrębie Gustawów"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-08 07:58:56 | Data modyfikacji: 2022-09-08 08:04:46.
Zawiadomienie o przekazaniu odwołania od Decyzji
Wójta Gminy Chotcza do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu - nr decyzji
OA.6730.7.2022 pod nazwą Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW na działkach nr
ewid. 401, 402/1 i 402/2 obręb Gustawów w Gminie
Chotcza
 Zawiadomienie - właściciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-07-12 08:27:00.
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW na
działkach o nr ewidencyjnych 401, 402/1 i 402/2
obręb Gustawów w Gminie Chotcza

Zawiadomienie - właściciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-06-22 08:35:12.
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW na
działkach nr ewidencyjnych 401, 402/1 i 402/2
obręb Gustawów w Gminie Chotcza

Zawiadomienie - BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-06-22 08:12:47.
Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o
warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
 Zawiadomienie - BIP Urzędu Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:23:49.
Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o
warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
 Zawiadomienie - właściciele działek położonych w odległości 100m od granic terenu

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-27 08:37:04 | Data modyfikacji: 2022-05-27 08:39:05.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla inwestycji
polegającej na budowie elektrowi fotowoltaicznej
 Zwiadomienie - BIP Urzędu Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-23 11:55:21.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla inwestycji
polegającej na budowie elektrowi fotowoltaicznej
 Zawiadomienie - właściciele działek położonych w odległości 100m od granic terenu

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-23 10:37:22.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na
wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O postepowanie
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 401,
402/1, 402/2 w obrębie Gustawów - gmina Chotcza
 Zawiadomienie Strony postępowania

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:08:30.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na
wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach
ewidencyjnych nr 401, 402/1, 402/2 w obrębie
Gustawów - gmina Chotcza
 Zawiadomienie BIP Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:01:27.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebraniu
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o
warunkach zabudowy oraz możliwości zapoznania
się z aktami sprawy na każdym etapie
postępowania
 Obwieszczenie - Zawiadomienie Strony postępowania

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:53:01.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebraniu
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o
warunkach zabudowy oraz możliwości zapoznania
się z aktami sprawy na każdym etapie
postępowania
 Obwieszczenie - Zawiadomienie BIP Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:44:59.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na
wniosek EXPANSE PLUS sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi
 Zawiadomienie Strony postępowania

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-04-04 10:05:20.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na
wniosek EXPANSE PLUS sp. z o. o. z siedzibą w
Łodzi
 Zawiadomienie BIP Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:58:54 | Data modyfikacji: 2022-04-04 10:00:51.

Zobacz:
   Cel publiczny Chotcza-Józefów
Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:58:54
Data modyfikacji: 2022-04-04 10:00:51
Opublikowane przez: Edyta Gajek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl