bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > sesja 2 strona główna 
 Uchwała II/71/2004 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:38:15 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:43:54.
 Uchwała II/73/2004 ws. wykupu działki nr 439/1 o pow. 0,30 ha położonej we wsi Chotcza Górna na potrzeby gminy

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:38:39 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:44:51.
 Uchwała II/74/2004 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:38:52 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:45:17.
 Uchwała II/75/2004 ws. dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:39:52 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:46:29.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   2024 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:39:52
Data modyfikacji: 2004-07-23 12:46:29
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl