bip.chotcza.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chotcza www.chotcza.pl
Uchwały > sesja 1 strona główna 
 Uchwała nr I/70/2008 ws. zmian w budżecie na 2008 r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:15:50.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/70/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:16:56.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr I/70/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:17:07.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr I/70/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:17:19.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr I/70/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:17:30.
 Uchwała nr I/71/2008 ws. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:22:19.
 Uchwała nr I/72/2008 ws. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chotcza a Powiatem Lipskim w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Chotcza Powiatowi Lipskiemu.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:24:13.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/72/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:24:46.
 Uchwała nr I/73/2008 ws. zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i utrzymania inwestycji pod nazwą "Przebudowa kładki na rzece Zwoleniance w miejscowości Andrzejów - Kijanka"

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:27:02.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/73/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:28:11.
 Uchwała nr I/74/2008 ws. zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie współfinansowania przez Miasto i Gminę Lipsko i Gminę Chotcza inwestycji pod nazwą "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej przez wieś Białobrzegi

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:31:14.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/74/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:32:00.
 Uchwała nr I/75/2008 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:34:15.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/75/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:35:43.
 Uchwała nr I/76/2008 ws. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chotcza działających w zakresie oświaty.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:38:37.

Zobacz:
   2002 rok
   2003 rok
   2004 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 rok
   2024 rok
   nadal obowiązujące
Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:38:37
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chotcza.pl