Uchwała V/96/2008 ws. zmian w budżecie na rok 2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 13:52:08.
 Załącznik 1 do Uchwały V/96/2008 - zmiany w planie dochodów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 13:52:47 | Data modyfikacji: 2008-12-04 14:00:50.
 Załącznik 2 do Uchwały V/96/2008 - zmiany w planie wydatków

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 13:53:09 | Data modyfikacji: 2008-12-04 14:01:19.
 Załącznik 3 do Uchwały V/96/2008 - zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 13:53:24 | Data modyfikacji: 2008-12-04 14:01:43.
 Załącznik 4 do Uchwały V/96/2008 - zmiany w planie wydatków zadań zleconych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 13:53:38 | Data modyfikacji: 2008-12-04 14:02:01.
 Załącznik 5 do Uchwały V/96/2008 - zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 13:53:54 | Data modyfikacji: 2008-12-04 14:02:16.
 Załącznik 6 do Uchwały V/96/2008 - zmiany w planie przychodów i rozchodów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:50:03.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:50:03
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej