Uchwała VI/97/2008 ws. zmian w budżecie na 2008 rok

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:05:18.
 Załącznik 1 do Uchwały VI/97/2008 - zmiany w planie dochodów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:06:07.
 Załącznik 2 do Uchwały VI/97/2008 - zmiany w planie wydatków

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:07:09 | Data modyfikacji: 2008-12-04 14:07:18.
 Załącznik 3 do Uchwały VI/97/2008 - zmiany w planie wydatków zadań zleconych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:08:30.
 Załącznik 4 do Uchwały VI/97/2008 - zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:08:55.
 Uchwała VI/98/2008 ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:11:33.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:11:33
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej